Monthly Archives: Tháng Mười Một 2020

Ai cũng muốn tham gia giao thông là được An toàn
Ai cũng muốn đi đường được thuận lợi
Tuy nhiên vì nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan, bạn vẫn có thể bị các anh CSGT tuýt còi một cách không ngờ tới.
Để không mất tiền Oan vì những lỗi giao thông vớ vẩn, ACE khi đi đường trong đô thị chú ý tập trung một tý:
-Những điểm rẽ ra đường lớn (thường khuất tầm nhìn khi rẽ phải, vì nhiều lý do): Có tín hiệu đèn mũi tên rẽ phải hay không/ có biển báo “ĐÈN ĐỎ ĐƯỢC PHÉP RẼ PHẢI” hay không. Nếu không có biển báo này hay tín hiệu mũi tên xanh mà bạn RẼ PHẢI-> mặc nhiên coi như bạn dính lỗi VƯỢT ĐÈN ĐỎ hay KHÔNG CHẤP HÀNH TÍN HIỆU GIAO THÔNG. Lỗi này gần đây bị phạt khá là đau.
-Updating…