Tư vấn Phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO, tổ chức công nhận

0 Review(s)
in stock

Công ty Vật tư & Dịch vụ Bách Khoa nhận thực hiện các hợp đồng tư vấn xây dựng Phòng thí nghiệm/ Phòng học bộ môn đạt chuẩn theo quy định của các Bộ ngành quản lý.

-Tư vấn thiết kế xây dựng, lắp đặt nội thất Phòng thí nghiệm.

-Lập dự toán đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư hóa chất Phòng thí nghiệm.

-Tư vấn lập hồ sơ, thủ tục cho Phòng thí nghiệm mới thành lập (thủ tục cấp phép, hồ sơ phép thử…).

-Tư vấn cải tạo, nâng cấp Phòng thí nghiệm/ Phòng học thực hành bộ môn trong trường trung học.

Mô tả

Phòng thí nghiệm (gọi tắt là PTN hay Labo) đạt chuẩn là như thế nào?

 

phòng thí nghiệm
Phòng thí nghiệm – Labo

Labo đạt chuẩn cần đạt tối thiểu những yêu cầu gì?

-Yêu cầu về xây dựng (diện tích, thiết kế…): PTN phải đáp ứng đước các yêu cầu về diện tích tối thiểu, thiết kế phù hợp thuận tiện cho các hoạt động, đảm bảo an toàn lao động, PCCC.

-Yêu cầu về cơ sở vật chất: PTN cần được trang bị tối thiểu các vật tư vật dụng, máy móc để thực hiện các phép thử mẫu.

-Yêu cầu về nhân sự: Phụ trách PTN, nhân viên PTN cần được đào tạo để có background hiểu biết về lĩnh vực thử nghiệm của phòng.

-Yêu cầu về quản lý: PTN cần xây dựng một hệ thống quy phạm về quản lý chất lượng, quản lý kỹ thuật. Hệ thống quy phạm này có thể tự xây dựng hoặc thuê đơn vị có năng lực tư vấn.

Một số văn bản quy phạm pháp quy về Phòng thí nghiệm đạt chuẩn:

-PTN đạt chuẩn VILAS: Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2005 YÊU CẦU CHUNG VỀ NĂNG LỰC PHÒNG THỬ NGHIỆM VÀ HIỆU CHUẨN.

-PTN đạt chuẩn VIMCERTSNghị định số 27/2013/NĐ-CP Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

-Tiêu chuẩn PTN Xây dựng: http://minhkhiem.com/PrintPreview.aspx?ID=894

-Labo đạt chuẩn Phòng thực hành Bộ môn của Bộ Giáo dục:

Các gói Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm đạt chuẩn bao gồm:

-Tư vấn thiết kế xây dựng, lắp đặt nội thất Labo.

-Lập dự toán đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư hóa chất Labo.

-Tư vấn lập hồ sơ, thủ tục cho Labo mới thành lập (thủ tục cấp phép, hồ sơ phép thử…).

-Tư vấn cải tạo, nâng cấp Labo/ Phòng học thực hành bộ môn.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tư vấn Phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO, tổ chức công nhận”